Kupiškis 2,44 ha

Kupiškis 2,44 ha

Parduodamas 2,44 ha miško sklypas Kupiškio rajone. Sklype auga 211 m3 medienos iš kurios šiuo metu gali būti kertama iki 172 m3. Sklype didžiąją dalį sudaro jaunuolynai, kuriems ugdyti galima gauti ES paramą. Taip pat sklype auga nedidelė dalis brandaus medyno. Paplitusios medyno rūšys – beržas, baltalksnis ir juodalksnis.